Donera

Donera till ett bättre liv för personer med sällsynta diagnoser Genom att skänka pengar till Sällsyntafonden bidrar du till forskning så att fler personer med sällsynta diagnoser skall få:

en förklaring till sjukdomen genom en fastställd diagnos > information om prognos och behov > nya mediciner som botar och lindrar > bättre behandling och stödinsatser > få en ökad kunskap om folksjukdomar

Bankgiro

900-5604

Plusgiro

900560-4

Swish

1239005604